Cookie beleid FC Abcoude

De website van FC Abcoude is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Preventie- en integriteitsbeleid

 

Toelichting Preventie en Integriteitsbeleid FC Abcoude

FC Abcoude is de laatste decennia uitgegroeid van een echte dorpsclub tot een multiculturele voetbalvereniging met ruim 850 leden. Wij willen al onze leden een plek bieden waar ze op een veilige manier en met veel plezier kunnen voetballen.

Voor de talloze activiteiten die wij bieden zijn we voor een heel groot gedeelte afhankelijk van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is van cruciaal belang voor het voortbestaan van elke sportvereniging, maar is tegelijkertijd wel verbonden aan enkele spelregels en richtlijnen. Binnen onze vereniging hebben we te maken met vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarom hebben we een duidelijk beleid ten aanzien van de preventie van grensoverschrijdend gedrag voortkomend uit zulke afhankelijkheidssituaties. Het preventie en integriteitsbeleid van FC Abcoude bestaat uit twee aspecten: gedragsregels en een aannamebeleid.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) begeleider en (jeugdige) spelers niet eenduidig. Het ene kind vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het juist niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) begeleiders een gedragscode opgesteld.


Gedragscode voor alle vrijwilligers, begeleiders, spelers en supporters/toeschouwers:

 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 • We schelden elkaar niet uit.
 • Pesten en bedreigen wordt niet getolereerd.
 • Fysiek geweld is ten strengste verboden.
 • Seksuele intimidatie wordt niet getolereerd.
 • Er is geen plaats voor racisme en discriminatie binnen onze vereniging.
 • We lossen problemen op door erover te praten.

 

Daarbij hebben we een aantal specifieke gedragsregels ten aanzien van begeleiders in de sport.

De begeleider:

 • moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast. Discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen zijn niet toegestaan.
 • sluit niemand buiten en is tolerant.
 • onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. Seksuele handelingen, - contacten en - relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd.
 • dringt niet verder in het privéleven van de sporter dan noodzakelijk is.
 • gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de neemt begeleider geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.
 • Drinkt tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol.

 

Aanvullende gedragsregels voor functionarissen (bestuurders, vrijwilligers zijnde niet-sporters):

De functionaris:

 • Handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen.
 • Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en er inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
 • Is betrouwbaar en zorgvuldig, stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op correcte wijze gewogen.
 • Gedraagt zich als een voorbeeld voor anderen en met respect naar anderen.
 • Neemt signalen en meldingen van onbehoorlijk en grensoverschrijdend gedrag serieus.


Aannamebeleid:

Met alle potentiële vrijwilligers wordt een intakegesprek gevoerd waarin de gedragsregels binnen de FC Abcoude zullen worden toegelicht.

 • Voor alle potentiële vrijwilligers zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden aangevraagd.
 • Verstrekking van deze VOG is vereist voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk binnen onze vereniging.

 

 

Delen

Zoeken

Clubkleding bestellen

Sponsoren

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!