Cookie beleid FC Abcoude

De website van FC Abcoude is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

VOG Commissie


Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom is een VOG belangrijk?
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, coaches, leiders, scheidsrechters, assistent scheidsrechters, verzorgers, terreinbeheerder, bestuursleden, leden zitting hebbende in een commissie, coördinatoren en een ieder (bezoldigd dan wel als vrijwilliger werkzaam) die met minderjarigen werken. Hierna te noemen vrijwilliger(s). Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen en het vragen van een VOG van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen per preventie van Seksuele Intimidatie (SI) en ander discriminerend of intimiderend gedrag. 

Voor wie moet een VOG worden aangevraagd.
Voor de navolgende functies zal een VOG worden aangevraagd. Trainers, coaches, leiders, scheidsrechters, assistent scheidsrechters, verzorgers, terreinbeheerder, bestuursleden, coördinatoren en een ieder (bezoldigd dan wel als vrijwilliger werkzaam) die met minderjarigen werken. Hierna te noemen vrijwilliger(s).

Waarop wordt getoetst:
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van de VOG staan. 

Screeningsprofielen
Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met Justitie, beoordeelt Justitie aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een VOG. Op de VOG wordt vermeld op basis van welke screeningsprofiel(en) en eventuele functieaspecten de aanvrager is beoordeeld. 

Screening frequentie
De geldigheid van de VOG is voor FC Abcoude vastgesteld op maximaal 4 jaar. Na 4 jaar wordt de aanvraag opnieuw gedaan. 

Maatregelen
Indien een vrijwilliger niet binnen de redelijke termijn van 6 weken na het indienen van de aanvraag de VOG heeft aangetoond, dan zal de VOG coördinator het bestuur hierover informeren. Het bestuur zal de vrijwilliger vragen de VOG alsnog binnen een week ter beschikking van de VOG coördinator te stellen. Indien dit wederom niet gebeurt zal de vrijwilliger worden geschorst tot dat de VOG alsnog is ingeleverd bij de VOG coördinator. De schorsing zal maximaal 4 weken zijn. Als in de schorsingsperiode nog steeds geen VOG is ingeleverd zal de vrijwilliger niet meer zijn/haar functie mogen uitvoeren. De genomen maatregel wordt gecommuniceerd naar de bestuursleden en eventueel de coördinator waaronder de vrijwilliger heeft gefunctioneerd. Er vinden geen andere maatregelen plaats dan het beëindigen van de rol als vrijwilliger. Toegang tot het terrein weigeren of dergelijke maatregelen kan niet zonder kennis te hebben van een feitelijk delict.

Referenties geven
Indien een vrijwilliger besluit bij een andere vereniging aan te sluiten dan vindt er in principe geen actieve informatie uitwisseling plaats (FC Abcoude gaat niet op eigen initiatief derden informeren). Indien een bestuurslid van een andere vereniging informeert naar referenties bij de FC Abcoude dan zal het ontbreken door het niet of niet tijdig van een eigen VOG in de eigen administratie worden gemeld. Er zijn echter situaties waarin het noodzakelijk gevonden kan worden dat er wel informatie wordt uitgewisseld. Dit besluit zal worden genomen door het bestuur.  

Administratie
De VOG commissie dient een lijst samen te stellen van die medewerkers die een VOG verklaring dienen te overleggen. De lijst moet bestaan uit de volgende gegevens: N.A.W. gegevens, BSN nummer, geboortedatum, e-mailadres, functie als vrijwilliger binnen de FC Abcoude. De documenten worden gearchiveerd bij de VOG commissie.  

De VOG commissie bestaat uit:
Erwin Engelman. Hij is bereikbaar op mailadres: [email protected]

Delen

Zoeken

Clubkleding bestellen

Sponsoren

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!