Cookie beleid FC Abcoude

De website van FC Abcoude is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributie

 

Contributiebeleid FC Abcoude


Algemeen
Elk persoon die gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten van FC Abcoude en deelneemt aan wedstrijden, is verplicht tot het betalen van contributie. De contributie varieert per leeftijdsgroep en wordt elk jaar tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Een voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni het daaropvolgend jaar. Jaarlijks ontvangen de voetballende leden in augustus een contributiefactuur. Spelers die gedurende het jaar lid worden van FC Abcoude ontvangen de rekening op een later moment en betalen een bedrag aan contributie naar rato van de resterende looptijd van het seizoen. Spelers die gedurende het seizoen opzeggen zijn verplicht de volledige openstaande contributie te betalen.

Contributie FC Abcoude t/m 30 juni 2024
Categorie Leeftijd Basis contributie Bijdrage tenue Totaal
Senior > 18 jaar € 300 € 30 € 330
O19 17 en 18 jaar € 285 € 30 € 315
O17 15 en 16 jaar € 270 € 30 € 300
O15 13 en 14 jaar € 255 € 30 € 285
O13 11 en 12 jaar € 240 € 30 € 270
O11 9 en 10 jaar € 225 € 30 € 255
O9 7 en 8 jaar € 210 € 30 € 240
Mini pupil < 7 jaar € 170 € 0 € 170
G-voetbal > 18 jaar € 170 € 30 € 200
7 tegen 7 > 18 jaar € 150 € 30 € 180
Trainingslid jeugd € 150 € 0 € 150
Walking Football Sen. 60+ € 50 € 0 € 50

De jeugd selectieteams O19 t/m O11 betalen € 45,00 opleidingstoeslag en een aanvullende bijdrage van € 40,00 voor de aanschaf van een trainingspak. 

 

Inschrijfkosten, bijdrage wedstrijdtenue en nieuwbouw
Nieuwe leden betalen bij inschrijving eenmalig een bedrag van 35 euro. Daarnaast wordt er bij elk lid (met uitzondering van de mini pupillen) jaarlijks een kledingbijdrage van 30 euro in rekening gebracht. Voor dit geld stelt de vereniging elk seizoen aan elke speler een tenue (shirt, broekje en kousen) ter beschikking. De kousen mogen worden behouden, het tenue wordt aan het einde van het seizoen weer ingeleverd.

 

Extra kledingbijdrage en opleidingstoeslag voor JO11 tot JO19
Bij de spelers van de eerste jongens selectieteams in de leeftijd van O11 tot en met O19 jaar wordt een extra kledingbijdrage van 40 euro per jaar in rekening worden gebracht. Met deze kledingbijdrage schaft de vereniging ieder seizoen voor elke selectiespeler een trainingspak aan met daarop de naam van de hoofdsponsor, Orange Jobs Uitzendbureau. Het trainingspak mag na afloop van het seizoen door het lid worden behouden.

Selectieteams trainen vaker, hebben betere trainingsfaciliteiten en hebben de beschikking over (hoofd)trainers die in alle gevallen in het bezit zijn van een voor de functie relevant trainersdiploma. De spelers van de selectieteams in de leeftijdscategorie O11 tot en met O19 jaar betalen daarom ook een opleidingstoeslag. Deze toeslag bedraagt 45 euro per jaar. Indien een speler gedurende een seizoen vanuit een selectieteam afvloeit naar een breedteteam, zal de toeslag naar rato worden terugbetaald.

De extra kledingbijdrage en opleidingstoeslag worden in principe gelijk aan de contributie in de maand augustus aan de betreffende leden gefactureerd.

Spelers kunnen worden vrijgesteld tot het betalen van de selectietoeslag als tenminste één van de ouders of verzorgers op vrijwillige basis een activiteit uitvoert voor de vereniging. Deze activiteit moet structureel zijn en bijdragen aan het succes van de verenging (bijvoorbeeld: bestuurs- of commissielid, scheidsrechter, trainer, wedstrijdsecretaris, vaste kantinemedewerker) en dient ter beoordeling en goedkeuring aan het bestuur te worden voorgelegd.

 

Korting
FC Abcoude kent één formele kortingsregeling. Wanneer uit één gezin, woonachtig op hetzelfde postadres, drie of meer personen lid zijn van de vereniging, ontvangt elk lid een korting van 15% op de contributie.

 

Restitutie bij langdurige blessure
In principe vindt er bij een blessure geen restitutie van de contributie plaats. In uitzonderlijke gevallen en wanneer er sprake is van een aantoonbaar langdurige herstelperiode,  neemt het bestuur een teruggaaf van (een deel van) de contributie in overweging. Het eigen risico van het lid bedraagt in dergelijke gevallen tenminste één kwartaal.

 

Jeugdsportfonds en Stichting Jongeren Actief
Leden die zelf niet in staat zijn om de contributie te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds Amsterdam of de Stichting Jongeren Actief van de gemeente De Ronde Venen.

FC Abcoude bemiddelt niet in een aanvraag voor een vergoeding. Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds Amsterdam moet worden ingediend door een intermediair (leraar, huisarts, maatschappelijk werker, buurtcoach). Een aanvraag bij Stichting Jongeren Actief moet door de ouders zelf worden ingediend bij het servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente.  Op de websites van beide organisaties vindt u meer informatie.

Beide jongerenorganisaties vergoeden de contributie rechtstreeks aan FC Abcoude. Indien de vereniging een lagere vergoeding ontvangt dan het werkelijke contributiebedrag, behoudt FC Abcoude zich het recht voor om het verschil bij de ouders te claimen.

 

Betaling van de contributie
FC Abcoude heeft het innen van de contributie uitbesteed aan ClubCollect. Facturen worden per mail en eventueel via app of sms bij de leden aangeboden op mailadres en telefoonnummer zoals in het ledenbestand zijn weergegeven. Binnen de ClubCollect omgeving kunnen facturen in één keer of in termijnen worden betaald. Als betaling uitblijft worden vorderingen ter incasso overgedragen aan Credifin Incasso.

 

Door de KNVB opgelegde kosten
Indien een speler of clubfunctionaris wordt bestraft met een gele of rode kaart, stelt de KNVB naast een eventuele disciplinaire straf, ook een boetebedrag vast. Deze boete komt in zijn geheel voor rekening van het betreffende lid of clubfunctionaris. De boetebedragen worden gedurende het seizoen apart gefactureerd.

 

Procedure en maatregelen bij niet betalen
Indien betaling van de contributie niet tijdig geschied, ontvangt het betreffende lid herinneringen per mail, sms en app van ClubCollect. Bij uitblijvende betaling worden herinneringskosten en eventueel ook storneringskosten in rekening gebracht. Een lid is verplicht om naast het openstaande bedrag, ook de extra kosten te betalen.

Als er na een langere periode niet aan de betalingsverplichting is voldaan, zal de vordering worden overgedragen aan Credifin Incasso. De betreffende speler mag dan niet meer trainen en aan wedstrijden deelnemen, eventueel gevolgd door een royement.

Delen

Zoeken

Clubkleding bestellen

Sponsoren

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!