Agenda en stukken ALV - FC Abcoude

Agenda en stukken ALV

7 januari 2022 17:15


Ben je er vrijdag de 14e ook bij? Hier heb je vast inzage in de agenda en enkele stukken van de vergadering.

Digitale Algemene Ledenvergadering FC Abcoude
Vrijdag 14 januari om 20.00 uur
Aanmelden: secretaris@fcabcoude.nl


AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter gaat in op de actualiteit van de dag.

2. Goedkeuring en vaststelling verslag ledenvergadering dd. 22-01-21
Het verslag van de ALV van 22 januari 2021 vindt u hier.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Tot uiterlijk 12 januari as. bestaat de gelegenheid tot het indienen van ingekomen stukken bij de secretaris.

4. Verslag van de secretaris en de diverse commissies m.b.t. het verenigingsjaar 2020-2021

5. Financieel verslag verenigingsjaar 2020-2021|
Een samenvatting van het financiële rapport vindt u hier. De penningmeester zal in de vergadering een nadere toelichting geven en vragen beantwoorden.

6. Verslag van de kascommissie op de jaarstukken 2020-2021

7. Verkiezing leden en reserveleden kascontrolecommissieleden verenigingsjaar 2021-2022

8. Vaststelling begroting verenigingsjaar 2021-2022

9. Bestuurssamenstelling

10. Update nieuwbouw inclusief presentatie van de bouwcommissie

11. Vaststelling contributie

12. Ontwikkelingen

13. Rondvraag

14. Sluiting
Delen

Zoeken

Clubkleding bestellen

Sponsoren

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!